Super zmysel


Zmysel pre hmat vychádza z našej pokožky a zahŕňa niekoľko odlišných vnemov. Vnímanie horúceho a studeného, bolesť, tlak a svrbenie sú vo svojej podstate zmysly samy o sebe s vlastnými oblasťami v mozgu. Svrbenie upozorňuje telo, že niečo na našej koži vyžaduje pozornosť. Naše telo má aj zmysel, ktorý ho informuje o tom, kde sa nachádzajú jeho vlastné časti navzájom voči sebe. Nazýva sa propriocepcia. Umožňuje nám spojiť ukazováky rúk, aj keď máme zatvorené oči, alebo poškriabať sa na nohe bez toho, aby sme kontrolovali polohu ruky.