Fajčenie na území SR


Podľa prieskumu Štatistického úradu SR bol v roku 2015 percentuálny podiel fajčenia v SR nasledovný: 60 % nefajčiarov, 26 % pravidelných fajčiarov a 14 % príležitostných fajčiarov. Na následky fajčenia v SR predčasne zomiera okolo 11 000 ľudí. Fajčenie skracuje vek dlhodobo fajčiaceho priemerne o 8 rokov. Na rakovinu pľúc na Slovensku zomiera 2 000 ľudí ročne, pričom okolo 90 % z nich sú fajčiari.