Môžeme sa nakaziť aj z povrchov?


Nákazy - vírusové aj bakteriálne - sa ľahko prenášajú z človeka na človeka. Prenášajú sa kašľaním alebo kýchaním choroboplodných zárodkov, ktoré niekto iný vdýchne. Môžeme sa nakaziť aj z povrchov napr. keď sa dotkneme kľučky, na ktorej je vírus, a potom si siahneme na nos či na ústa. Vírus chrípky pritom môže na veciach, napr. na kľučke alebo klávesnici, prežiť až 48 hodín. Na jednom tlačidle diaľkového ovládača môže byť viac ako 1000 baktérií. Bežné prechladnutie môže byť spôsobené viac ako 200 rôznymi vírusmi.