Teplo a chlad

Najnižšie teploty na Zemi, medzi -40°C a -50°C, sa zaznamenávajú v Antarktíde. Najnižšia teplota, na Zemi, bola -89,6°C na Antarktíde v...

Najdlhšie cesty na svete

Najviac ciest na svete majú Spojené štáty americké - 6 438 227 km. India je na druhom mieste - 3 319 644 km, po nej nasleduje Brazília s 1...

Vody na Zemi je stále rovnako

70 percent zemského povrchu tvorí voda. Tento údaj môže do veľkej miery deformovať pohľad na množstvo vody, ktorá tvorí Zem. Nachádza...

Prečo sú lesy dôležité?

Stromy produkujú kyslík a pohlcujú oxid uhličitý. Lesy zaberajú až 30% zemského povrchu a sú domovom pre zvieratá a ľudí. Až 20%...