Teplo a chlad


Najnižšie teploty na Zemi, medzi -40°C a -50°C, sa zaznamenávajú v Antarktíde. Najnižšia teplota, na Zemi, bola -89,6°C na Antarktíde v roku 1983. Najvyššiu rýchlosť vetra, 372 km/h, namerali na Mount Washington v USA v roku 1934. Mesto Ojmiakon v Rusku je azda najchladnejším obývaným miestom na svete tu namerali teplotu -68°C. Najteplejšie miesto na svete je podľa všetkého Údolie smrti v Kalifornii. Teplota v lete tu býva vyše 43°C a raz sa stalo, že neklesla pod 49°C počas 6 týždňov.