Iný jazyk - iná časť mozgu


Zvládnutie jazyka je veľmi zložité. Ešte väčšmi ho však komplikujú správy, že rôzne národy používajú na to, aby pripísali slovám význam, iné časti mozgu. Ľavý mozgový lalok, teda tá časť mozgu, ktorá sa nachádzala za ľavým uchom, vníma slová, ktoré počujete. Naopak pravý lalok si ich nevšíma, pretože ten zas vníma melódiu reči a rytmus. Napríklad Číňania používajú oba laloky, aby pochopili význam ústneho prejavu. Čínske deti sa od narodenia učia využívať intonáciu na pochopenie významu slov.