Pri raste strácame kosti


Kostrový systém tvorí štruktúru, ktorá poskytuje oporu celému telu. Bez neho by sme boli ohybní ako handrová bábika. Novorodenci majú vyše 300 kostí, niektoré z nich sa však počas rastu spájajú. Detské kosti tvorí zväčša chrupka. Je to tuhé, ale ohybné tkanivo, ktoré tvorí väčšinu vonkajšieho ucha. Keď diéta rastie, začína sa odohrávať proces nazývaný osifikácia (kostnatenie). Ďalší vápnik premieňa chrupku na kosť, čím tvrdne a silnie. Počas tohto procesu sa niektoré menšie kosti spájajú. Kostra dospelého človeka pozostáva z 206 kostí.