Kmeňová bunka krvotvorby


Krvné bunky - krvinky sa nedokážu rozmnožovať. A tak už dosť dávno vedci predpokladali, že o náhradu krviniek sa musia starať nejaké zárodočné bunky, ktoré sídlia mimo krvného obehu a dokážu sa jednak samé rozmnožovať, jednak produkovať rôzne typy krviniek. Až v päťdesiatych rokoch minulého storočia sa začal potvrdzovať predpoklad, že práve v kostnej dreni jestvujú bunky, ktoré sú schopné obnoviť krvotvorbu, poškodenú liekmi alebo rádioaktívnym žiarením.