Obezita epidémiou tretieho tisícročia


Právom ju možno považovať za pandemické ochorenie modernej spoločnosti. Ide o jeden z negatívnych zdravotných fenoménov, ktorým je postihnutá až jedna šestina ľudstva. Za posledných 10 rokov sa vo väčšine európskych krajín zvýšila o 10 - 50 % a štatisticky sa každých 20 rokov jej výskyt v populácii zdvojnásobuje. Podľa výsledkov CINDI má na Slovensku problém s nadváhou a obezitou až 1,5 milióna ľudí. V jednoduchom ponímaní je obezita telesná hmotnosť presahujúca 10 % ideálnej váhy.