Index telesnej hmotnosti BMI


Všeobecne akceptovaný systém hodnotenia obezity je tzv. index telesnej hmotnosti BMI - hmotnosť tela v kg : druhá mocnina telesnej výšky v m. Napríklad 170 cm vysoký človek vážiaci 90 kg má index 31, čo zodpovedá ľahkej obezite. Normálna hmotnosť má BMI medzi 18 a 25. Nadváha od 25 až po 30. O obezite sa rozprávame pri hodnotách BMI od 35 a viac. Veľmi vysoký počet obéznych je v USA, až 65 %, najnižší počet je v Japonsku necelé 3 %.