Ráno sme vyšší než večer


Chrbtica sa skladá z dlhého radu stavcov, medzi ktorými sú medzistavcové platničky. Tie fungujú ako tlmiče nárazov. Obsahujú veľké množstvo vody a stláčajú sa, keď sedíme, stojíme a hýbeme sa. V noci sa platničky znova napĺňajú tekutinou a rozpínajú sa. Drobné stlačenie každého stavca môže celkovo predstavovať zmenšenie až o l cm.