Chrbtica človeka


Chrbtica je prirodzene zahnutá do tvaru „S". Je tvorená z 33 stavcov, medzistavcových platničiek a väzov. Každý stavec má v sebe otvor. Otvory v jednotlivých stavcoch vytvárajú spolu chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha. Z 33 stavcov sa môže pohybovať len vrchných 24. Pri raste sa posledné 4 spájajú a vytvárajú kostrč a ďalších 5 stavcov nad nimi sa spojí do krížovej kosti.