Môžu za to rodičia


Gény sa nachádzajú v bunkách. Ide o súbor inštrukcií, ktorý určuje náš vzhľad, správanie i prípadné choroby. Od každého rodiča podedíme jeden súbor génov, ich genóm. Každá bunka obsahuje viac ako 25 000 génov. Nachádzajú sa na 23 pároch chromozómov - jeden z páru je vždy od jedného rodiča. Chromozómy sú zložené z kyseliny nazývanej DNA. Skratka DNA znamená deoxyribonukleová kyselina, ktorá je zavinutá v každej bunke a na dĺžku meria 2 metre.